Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng

Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
(08) 54118888
info@phumyhung.com.vn
www.phumyhung.com.vn


Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng được thành lập ngày 19/05/1993, là liên doanh giữa công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC - Việt Nam) và tập đoàn Central Trading & Development (CT&D - Đài Loan).
IPC: Đại diện cho UBND Tp.HCM, góp 30% vốn qua quyền sử dụng đất và nguồn nhân lực cho sự phát triển 
đô thị Phú Mỹ Hưng.
CT&D: Là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và thành công nhất tại Việt Nam với số vốn đầu tư trên 650 triệu USD. Bên cạnh 70% cổ phần trong dự án phát triển 
đô thị Phú Mỹ Hưng, tập đoàn CT&D còn là nhà đầu tư khu chế xuất Tân Thuận, nhà máyđiệnHiệp Phước và công ty tư vấn xây dựng Sino Pacific (SPCC).

Ba chức năng của công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng:
- Xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh dài 17,8km, lộ giới 120m có 10 làn xe (6 làn xe cao tốc và 4 làn xe hỗn hợp, riêng đoạn đi ngang qua Khu A - Trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng - có 14 làn xe. Chính giữa đại lộ là phần đất công viên rộng 18 - 36m dự phòng để phát triển dự án metro trong tương lai).
- Xây dựng 5 cụm đô thị hiện đại A, B, C, D, E dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh theo quy hoạch tổng thể ban đầu, nhằm thực hiện định hướng phát triển Tp.HCM hướng ra biển Đông theo chủ trương của Chính phủ Việt Nam nói chung và Tp.HCM nói riêng.
- Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng của 150ha đất công trình công cộng để bàn giao cho UBND Tp.HCM quản lý, kinh doanh, xây dựng tiện ích công cộng.

Xem thêm
257.35tr /m2
Bàn giao: Quý II/2015
Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
264.63tr /m2
7,500,000 m2
Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
52.77tr /m2
Bàn giao: Quý I/2015 21,516 m2
Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
90.22tr /m2
Bàn giao: Quý IV/2021 22,729 m2
Lô M8, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
48.24tr /m2
32,000 m2
Đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
77.38tr /m2
13,555 m2
Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
339.36tr /m2
116,538 m2
Đường Hà Huy Tập, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
48.33tr /m2
Lô đất S1-2, Khu Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
64.86tr /m2
Lô đất S1-2, Khu Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
53.71tr /m2
Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
72.51tr /m2
4,647 m2
Lô H6-3 Khu A, Phú Mỹ Hưng, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
59.28tr /m2
5,500 m2
Khu Kênh Đào, Quận 7 , Tp.HCM , Việt Nam
53.04tr /m2
5,500 m2
Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
59.33tr /m2
3,084 m2
Đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
59.15tr /m2
13,815 m2
Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
54.56tr /m2
Đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
49.77tr /m2
Bàn giao: Quý II/2008 22,065 m2
Lô đất S1-3, Khu Nam Viên, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
56.05tr /m2
Bàn giao: Năm 2018 9,592 m2
Lô S10-2, Khu A - Đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
51.74tr /m2
Bàn giao: Quý III/2015
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
26.29tr /m2
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
261.13tr /m2
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
211.11tr /m2
Bàn giao: Tháng 01/2013 6,000 m2
Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
27.83tr /m2
Phú Mỹ Hưng, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
36.85tr /m2
Bàn giao: 2002
Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
38.53tr /m2
Bàn giao: Quý II/2002
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
74.12tr /m2
Bàn giao: Quý I/2022 4,680 m2
Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
NA /m2
Đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
76.52tr /m2
28,000 m2
Khu M5-6-7-8 Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM
53.04tr /m2
2,856 m2
Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
260.09tr /m2
Bàn giao: Tháng 12/2015 18,664 m2
Đường 20, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
291.94tr /m2
Đường 19, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
336.03tr /m2
Khu Cảnh Đồi, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
305.97tr /m2
Đường Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
257.73tr /m2
Khu Cảnh Đồi, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
38.3tr /m2
Bàn giao: Quý II/2008 2,800 m2
Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
41.27tr /m2
Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
34.74tr /m2
Bàn giao: Tháng 06/2008 2,500 m2
Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
44.69tr /m2
Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
39.01tr /m2
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
315.05tr /m2
Bàn giao: Tháng 03/2015
Khu Cảnh Đồi, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
377.58tr /m2
Bàn giao: Tháng 06/2014 2,000 m2
Đường Lý Long Tường, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
58.36tr /m2
Bàn giao: Quý II/2008 3,298 m2
Khu Cảnh Đồi, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
274.76tr /m2
Khu Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
253.24tr /m2
Bàn giao: Tháng 03/2015 3,000 m2
Khu Nam Viên, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
252.21tr /m2
Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
49.97tr /m2
Đường Nguyễn Đức Cảnh, Khu Cảnh Đồi, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
6.3t /m2
Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
338.71tr /m2
Đường Lý Long Tường, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
236.76tr /m2
Phú Mỹ Hưng, Quận 7 , Tp.HCM , Việt Nam
257.83tr /m2
17,277 m2
Đường 17, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
250.44tr /m2
Bàn giao: Quý I/2007 6,000 m2
Lô đất S18-1, Khu Nam Viên, Đường 23, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
289.68tr /m2
Khu Cảnh Đồi, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
238.16tr /m2
Bàn giao: Quý I/2009
Khu Cảnh Đồi, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
NA /m2
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
10.62tr /m2
Bàn giao: Quý I/2016
Đường Lý Long Tường, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
NA /m2
Đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
NA /m2
Đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
265.97tr /m2
17,820 m2
Khu Nam Viên, Phú Mỹ Hưng, Đường 16, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
37.23tr /m2
Bàn giao: Tháng 12/2005 9,418 m2
Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
280.99tr /m2
Đường 19, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
36.22tr /m2
Lô đất S18 1-1, Khu Nam Viên, Đường 23, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
350.04tr /m2
Bàn giao: Quý III/2007
Khu cảnh đồi, Phú Mỹ Hưng, Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
NA /m2
Khu cảnh đồi, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
22.12tr /m2
Khu cảnh đồi, Phú Mỹ Hưng, Đường Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
65.05tr /m2
Bàn giao: Tháng 12/2017
Đường 17, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM
265.3tr /m2
3,500 m2
Khu cảnh đồi, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 , Tp.HCM , Việt Nam
294.26tr /m2
Đường Lý Long Tường, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
331.84tr /m2
Đường Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
248.3tr /m2
Bàn giao: Quý II/2015
Khu Nam Viên, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
260.61tr /m2
Đường 22, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
284.67tr /m2
28,920 m2
KĐT Phú Mỹ Hưng, Đường 17, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
46.44tr /m2
Khu Cảnh Đồi – Phú Mỹ Hưng, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
267.62tr /m2
Đường Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
71.5tr /m2
Bàn giao: 25/02/2102 59,954 m2
Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
62.47tr /m2
Bàn giao: Năm 2009 45,425 m2
Lô P5 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
57.23tr /m2
Bàn giao: Quý II/2017 13,882 m2
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
70.24tr /m2
13,882 m2
Đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM
42.87tr /m2
Bàn giao: Năm 2010 26,494 m2
Đường Phạm Văn Nghị, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
37.53tr /m2
Đường Phạm Văn Nghị, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
40.91tr /m2
Bàn giao: 2006 2,800 m2
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
68.85tr /m2
5,540 m2
Khu M5 Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM
81.89tr /m2
Bàn giao: 30 24,054 m2
Đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
72.1tr /m2
5,002 m2
Lô 18-2-1, khu A - đô thị Phú Mỹ Hưng, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM
83.45tr /m2
5,880 m2
Lô đất S6-1, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
82.76tr /m2
10,780 m2
Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
63.17tr /m2
Bàn giao: Quý II/2007 3,916 m2
Khu Kênh Đào, Quận 7 , Tp.HCM , Việt Nam
73.8tr /m2
Bàn giao: Tháng 10/2008
KĐT Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7 , Tp.HCM , Việt Nam
32.51tr /m2
Đường Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
310.06tr /m2
Đường Trần Văn Trà, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh