Nên mua hay thuê nhà

bds68 tính toán giá trị tài sản của bạn qua từng năm theo từng phương án, qua đó giúp bạn ra quyết định tốt nhất

Giá trị ngôi nhà
VNĐ
% Tăng giá nhà đất mỗi năm
%/Năm
Số tiền hiện có
VNĐ
Lãi suất tiền gửi
%/Năm
Thời gian vay
Năm
Lãi suất vay
%/Năm
Tiền thuê nhà mỗi tháng
VND
% Tăng giá thuê mỗi năm
%/Năm
Chia sẻ

Chi tiết giá trị tài sản thay đổi qua từng năm

Năm Giá Nhà Trả tiền vay Nợ còn lại Tài sản (Mua) Tiền Thuê Tháng Tiền Thuê Năm Lãi tiền gữi Tài sản (Thuê)

*Tài sản (Mua) = Giá Nhà - Nợ còn lại

*Tài sản (Thuê)= Tài sản (năm trước) + Trả tiền vay + Lãi tiền gữi - Tiền Thuê Năm

Giá nhà - Giá thuê - Lãi vay

Giá nhà những năm gần đây tăng bình quân 12% - 15%, nhiều địa điểm nóng có thể tăng vài lần

Giá thuê thường dựa vào chỉ số lạm phát và thường cao hơn số lạm phát (lạm phát trung bình những năm gần đây khoảng 4%)

Lãi vay cao hơn lãi tiền gửi, lãi tiền gửi thường cao hơn lạm phát

Bạn hãy giả định các số phù hợp và đưa ra các quyết định hợp lý cho mình