Miễn phí

Đăng tin Mỗi ngày bạn luôn có 1 tin đăng miễn phí. Mỗi tin online trong 7 ngày.
Bạn không thể dùng tin đăng miễn phí để mở rộng thời gian đăng của tin.
Up Tin Giúp đẩy tin của bạn lên top lại.
Mỗi ngày bạn luôn có 1 Up tin miễn phí.
Up tin miễn phí chỉ có thể áp dụng cho tin thường (không phải tin vip, nỗi bật, bán gấp)
Up tin miễn phí không thể dùng cho chương trình Up Tin tự động

Tin - Up Có Phí

Tin Giá Tin: 500 VNĐ/ Ngày- rẻ hơn nếu mua theo gói Đăng Tin: Được dùng khi bạn đăng tin mới và bạn đã hết tin miễn phí. Mỗi tin online trong 7 ngày Mở rộng tin Bạn có thể dùng để mở rộng thời gian đăng của tin. Mỗi lần có thể dùng tối đa 5 tin (hay 35 ngày) để mở rộng tin
Up Tin Được dùng khi Up mọi loại tin (cho tin thường khi không còn Up tin miễn phí) và cho chương trình Up tin tự động Tin Vip1: Cần 5 Up Tin Tin Vip2: Cần 3 Up Tin Tin Vip3 - Nỗi Bật - Bán Gấp: Cần 2 Up Tin Tin Thường: Cần 1 Up Tin Giá Up Tin 1000 VNĐ/ lần- rẻ hơn nếu mua theo gói

Vip 1

Hiển thị trên tất cả các tin khác, có thể kết hợp cùng với tin nổi bật, tin bán gấp

Giá mua20.000 VND/ ngày - rẻ hơn nếu mua theo gói

Vip 2

Hiển thị sau tin Vip 1, có thể kết hợp cùng với tin nổi bật, tin bán gấp

Giá mua10.000 VND/ ngày - rẻ hơn nếu mua theo gói

Vip 3

Hiển thị sau tin Vip 1 và Vip 2, có thể kết hợp cùng với tin nổi bật, tin bán gấp

Giá mua5.000 VND/ ngày - rẻ hơn nếu mua theo gói

Bán Gấp

Ưu tiên như tin Vip 3, nhưng nổi bật hơn các tin xung quanh.
Có thể kết hợp với tin Vip

Giá mua8.000 VND/ ngày - rẻ hơn nếu mua theo gói

Nổi Bật

Hiển thị như tin thường, nhưng nổi bật hơn các tin xung quanh.
Có thể kết hợp với tin Vip

Giá mua5.000 VND/ ngày - rẻ hơn nếu mua theo gói

Chú Ý

Tin áp dụng bán nhanh (Vip, nổi bật, bán gấp) sẻ được duyệt tự động

Sau khi hết áp dụng bán nhanh (Vip, nổi bật, bán gấp) thì được chuyển thành tin thường trong 7 ngày.

Gói Theo Tháng

Tháng tính từ thời điểm mua cộng thêm 30 ngày.
Không giới hạn tin đăng, nhưng tại mỗi thời điểm số tin online không vượt quá số tin của gói.
Tiết kiệm và hiệu quả hơn. Ví dụ gói 120 Tin thì riêng phần tặng thêm đã có giá trị 368 ngàn đồng
Gói 30 Tin - 80 ngàn
Số tin online tối đa 30
Vip 1 0 ngày
Vip 2 0 ngày
Vip 3 3 ngày
Bán Gấp 0 ngày
Nổi Bật 3 ngày
Up Tin 50 lần
Số tháng
Mua
Mua 3 tháng giảm 15%
Mua 6 tháng giảm 20%
Mua 12 tháng giảm 30%
Mua 24 tháng giảm 40%
Gói 60 Tin - 150 ngàn
Số tin online tối đa 60
Vip 1 0 ngày
Vip 2 0 ngày
Vip 3 6 ngày
Bán Gấp 3 ngày
Nổi Bật 6 ngày
Up Tin 100 lần
Số tháng
Mua
Mua 3 tháng giảm 15%
Mua 6 tháng giảm 20%
Mua 12 tháng giảm 30%
Mua 24 tháng giảm 40%
Gói 120 Tin - 250 ngàn
Số tin online tối đa 120
Vip 1 0 ngày
Vip 2 3 ngày
Vip 3 6 ngày
Bán Gấp 6 ngày
Nổi Bật 12 ngày
Up Tin 200 lần
Số tháng
Mua
Mua 3 tháng giảm 15%
Mua 6 tháng giảm 20%
Mua 12 tháng giảm 30%
Mua 24 tháng giảm 40%
Gói 250 Tin - 400 ngàn
Số tin online tối đa 250
Vip 1 3 ngày
Vip 2 6 ngày
Vip 3 12 ngày
Bán Gấp 12 ngày
Nổi Bật 12 ngày
Up Tin 400 lần
Số tháng
Mua
Mua 3 tháng giảm 15%
Mua 6 tháng giảm 20%
Mua 12 tháng giảm 30%
Mua 24 tháng giảm 40%
Gói 500 Tin - 700 ngàn
Số tin online tối đa 500
Vip 1 6 ngày
Vip 2 10 ngày
Vip 3 20 ngày
Bán Gấp 20 ngày
Nổi Bật 24 ngày
Up Tin 800 lần
Số tháng
Mua
Mua 3 tháng giảm 15%
Mua 6 tháng giảm 20%
Mua 12 tháng giảm 30%
Mua 24 tháng giảm 40%
Gói 1000 Tin - 1.2 triệu
Số tin online tối đa 1000
Vip 1 8 ngày
Vip 2 16 ngày
Vip 3 30 ngày
Bán Gấp 30 ngày
Nổi Bật 40 ngày
Up Tin 1600 lần
Số tháng
Mua
Mua 3 tháng giảm 15%
Mua 6 tháng giảm 20%
Mua 12 tháng giảm 30%
Mua 24 tháng giảm 40%

Bán Nhanh

Vip 1 - 20 ngàn / ngày
Mua 15 ngày giảm 10%
Mua 30 ngày giảm 15%
Mua 60 ngày giảm 20%
Mua 90 ngày giảm 30%
Mua 120 ngày giảm 40%
Số ngày
Mua
Vip 2 - 10 ngàn / ngày
Mua 15 ngày giảm 10%
Mua 30 ngày giảm 15%
Mua 60 ngày giảm 20%
Mua 90 ngày giảm 30%
Mua 120 ngày giảm 40%
Số ngày
Mua
Vip 3 - 5 ngàn / ngày
Mua 15 ngày giảm 10%
Mua 30 ngày giảm 15%
Mua 60 ngày giảm 20%
Mua 90 ngày giảm 30%
Mua 120 ngày giảm 40%
Số ngày
Mua
Bán Gấp - 8 ngàn / ngày
Mua 15 ngày giảm 10%
Mua 30 ngày giảm 15%
Mua 60 ngày giảm 20%
Mua 90 ngày giảm 30%
Mua 120 ngày giảm 40%
Số ngày
Mua
Nổi Bật - 5 ngàn / ngày
Mua 15 ngày giảm 10%
Mua 30 ngày giảm 15%
Mua 60 ngày giảm 20%
Mua 90 ngày giảm 30%
Mua 120 ngày giảm 40%
Số ngày
Mua
Up Tin - 1 ngàn / lần
Mua 50 lần giảm 20%
Mua 100 lần giảm 25%
Mua 300 lần giảm 35%
Mua 600 lần giảm 45%
Mua 1000 lần giảm 65%
Số Up Tin
Mua

Up tin tự động

Tự động lấy ngẫu nhiên tất cả tin trong danh mục đang online và up tin trong thời gian do bạn thiết lập

Danh mục tin
 • Tất cả
 • Tất cả tin bán
 • -- Nhà chung cư
 • -- Tất cả nhà bán
 • -- -- Biệt thự dự án
 • -- -- Nhà mặt tiền
 • -- -- Nhà riêng
 • -- Tất cả đất bán
 • -- -- Đất BT dự án
 • -- -- Đất mặt tiền
 • -- -- Đất riêng
 • -- Nhà đất trang trại
 • -- Nhà đất kho xưởng
 • -- Nhà đất khác
 • Tất cả tin thuê
 • -- Thuê chung cư
 • -- Nhà mặt tiền
 • -- Nhà riêng
 • -- Văn Phòng
 • -- Của hàng Kiot
 • -- Kho xưởng
 • -- Nhà trọ
 • -- Thuê khác
Từ giờ
Đến giờ
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Cả tin Vip
Cả tin nổi bật, gấp
Kích hoạt
Cập Nhật

Phương thức thanh toán

Hiện tại chúng tôi chỉ hỗ trợ thanh toán chuyển khoản qua Ngân Hàng

Khuyến mãi: 10% khi chuyển khoản trị giá >= 200 ngàn

Khuyến mãi: 20% khi chuyển khoản trị giá >= 500 ngàn

Khuyến mãi: 30% khi chuyển khoản trị giá >= 1 triệu

Khuyến mãi: 40% khi chuyển khoản trị giá >= 2 triệu

Khuyến mãi: 50% khi chuyển khoản trị giá >= 5 triệu

Khuyến mãi: 70% khi chuyển khoản trị giá >= 10 triệu

Nội dung chuyển khoản: bds68 xxx. Trong đó xxx là mã tài khoản của bạn (bạn cần login để thấy được mã tài khoản)

Nếu cần hỗ trợ xin liên hệ admin qua

Số Tài Khoản 190 2863 3967 019
Tên Tài Khoản Pham Viet Luong
Ngân Hàng Techcombank
Chi Nhánh Hồ Chí Minh