Lương Gross sang Net - Net sang Gross

Công cụ tính lương Gross sang Net / Net sang Gross chuẩn 2024

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 (Theo điều 3, Nghị định 90/2019/NĐ-CP)

Áp dụng quy định từ 1/7/2020: Lương cơ sở: 1,490,000 Giảm trừ gia cảnh bản thân: 11,000,000 Người phụ thuộc: 4,400,000

Thu nhập
VNĐ
Đóng bảo hiểm như lương chính thức
VNĐ
Số người phụ thuộc
Người
Lương Gross
0
Lương Net
0
Bảo hiểm
0
Thuế TNCN
0
Người sử dụng lao động trả
0
Diễn giải chi tiếtSố tiền (VNĐ)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (8%) 0
Bảo hiểm y tế (1.5%) 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1%) 0
Thu nhập trước thuế 0
Giảm trừ gia cảnh bản thân 11,000,000
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc 0
Thu nhập chịu thuế 0
Thuế thu nhập cá nhân 0
Lương NET
(thu nhập sau thuế)
0
Thuế thu nhập cá nhânThuế suấtTiền nộp
Đến 5 triệu5%0
Trên 5 triệu đến 10 triệu10%0
Trên 10 triệu đến 18 triệu15%0
Trên 18 triệu đến 32 triệu20%0
Trên 32 triệu đến 52 triệu25%0
Trên 52 triệu đến 80 triệu30%0
Trên 80 triệu35%0
Người sử dụng lao động trảSố tiền (VNĐ)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (17%) 0
Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp (0.5%) 0
Bảo hiểm y tế (3%) 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1%) 0
Tổng cộng 0
Chia sẻ

Lương Gross là gì? Lương Net là gì?

Lương Gross là tổng thu nhập của người lao động, bao gồm cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế. Mức lương thực nhận của bạn thuờng sẽ thấp hơn mức này vì bạn phải trích ra một phần để đóng bảo hiểm và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Lương Net là lương thực nhận của bạn sau khi đã trừ hết các khoản chi phí bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân, hiểu đơn giản nó chính là số tiền bạn có thể bỏ túi.

Diễn giải quan hệ giữa lương Gross và lương Net bằng công thức:

Lương NET = Lương GROSS - (BHXH + BHYT + BHTN + THUẾ TNCN)