Mua Bán Nhà Đất tại Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Tất Cả
Cá Nhân
Môi Giới
Chung cư Hạ Long giá rẻ
5
Thỏa thuận -1 m²
Nhà Chung Cư
1 1

Đường Quốc lộ 18, Tt.Ba Chẽ, H.Ba Chẽ, QN

𝐁𝐚̣𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̣̆𝐩 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢?
- Bạn đang 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡?
Và đây là 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧:“𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐠𝐢𝐚́”
𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐥𝐞 - 𝐍𝐨̛𝐢 𝐚𝐧 𝐜𝐮̛ 𝐥𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠
————————————————————————
Chỉ từ 𝟑𝟎𝟎𝐭𝐫 sở hữu 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧 căn hộ ...
Từ 0 tới 1 của 1