Công ty Xây dựng Công trình 507

Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
(033) 3695088


Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, được thành lập theo Quyết định số 2407/QĐ-TCCB-LĐ ngày 21/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, có trụ sở chính tại TP. Hà Nội và địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh trải rộng khắp cả nước.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty Xây dựng Công trình 507:

- Khu Công Nghiệp - Khu Chế Xuất
- Xây Dựng - Nhà Thầu Xây Dựng

Xem thêm
NA /m2
2,448 m2
Khu đô thị mới Phước Trạch - Phước Hải, phường Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
NA /m2
850,000 m2
Phường Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh
40.83tr /m2
214,443 m2
Phường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh