Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội

K1 Hào Nam, đường Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
(04) 35123536
sotttt@ict-hanoi.gov.vn


Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/10/2004. Công ty có trụ sở đặt tại địa chỉ K1 Hào Nam, đường Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Trung tâm có chức năng:

- Hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo hạ tầng Công nghệ thông tin và viễn thông cho các cơ quan nhà nước;

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức giao dịch các sản phẩm; triển khai các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về truyền thông.

Nhiệm vụ:

- Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông: Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: thiết bị máy chủ, hệ thống mạng, thiết bị kết nối mạng) phục vụ trong việc triển khai cài đặt, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phần mềm của khối Văn phòng Sở.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn (tư vấn: Khảo sát, lập dự án, quản lý dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám sát thi công, tư vấn đấu thầu …) về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cho các cơ quan và tổ chức theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Triển khai các hoạt động đầu tư về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cơ quan và tổ chức theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin cho các cơ quan và tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm về lĩnh vực công nghệ thông tin; các hoạt động xúc tiến đầu tư về công nghệ thông tin và truyền thông; các hoạt động giao dịch sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi sản phẩm, phát triển thị trường.

- Tổ chức cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuê văn phòng làm việc và cung cấp các dịch vụ phục vụ các cơ quan, đơn vị thuê văn phòng.

- Cung cấp các dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông được phép liên doanh, liên kết với các đơn vị, tổ chức khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và cơ chế chính sách của thành phố. Việc liên doanh, liên kết với các đơn vị hoặc tổ chức khác phải được sự đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Duy trì và phát triển trang thông tin điện tử “Văn hiến Thăng long Hà Nội”.

- Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Giao dịch CNTT&TT theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố giao.

Xem thêm
NA /m2
7,000 m2
185 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội