Trung tâm Công nghệ phần mềm Sài Gòn

123 Trương Định, phường 7, quận 3, Tp.HCM
(08) 39320990
quyenlt@ssp.com.vn
www.ssp.com.vn


Trung tâm Công nghệ Phần mềm Sài Gòn (Saigon Software Park - SSP) tự hào là khu phần mềm đầu tiên của Việt Nam, được triển khai thực hiện vào đầu tháng 10 năm 1999 theo Quyết định số 2768/QĐ-UB-KT ngày 26/05/1998 của UBND Tp.HCM, chính thức đi vào hoạt động từ 30/04/2000.

Cho đến nay, SSP đã tự tin hỗ trợ xây dựng nhiều trung tâm công nghệ phần mềm tại các tỉnh thành phố trong cả nước như Trung tâm Công nghệ Phần mềm Cần Thơ, Trung tâm CNPM Đà Nẵng, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Hải Phòng, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Huế. Không hài lòng với kết quả ban đầu, SSP luôn khao khát ước mơ “sẽ tạo ra những sản phẩm dịch vụ Công nghệ thông tin kết tinh trí tuệ và bản lĩnh Việt phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước”. 

Các dịch vụ của công ty: 

- Sản xuất và kinh doanh phần mềm

- Thiết kế đồ họa

- Thiết kế hệ thống mạng

- Đào tạo công nghệ thông tin

- Cho thuê văn phòng

Xem thêm
NA /m2
123 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh