Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
(04) 35770825
vnl@vinalines.com.vn
www.vinalines.com.vn


Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đường biển, khai thác cảng biển và các ngành nghề liên quan đến dịch vụ hàng hải…

Mô hình hoạt động

Hiện nay, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đang được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 184/2013/QĐ-TTg ngày 15/11/2013.

Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam là công ty TNHH MTV do Nhà nước là chủ sở hữu theo Quyết định số 985/QĐ - TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ, được tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp. Hiện tại Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có 11 đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát, điều hành của Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam gồm: Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Hiện nay, Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có 35 công ty con (Công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn điều lệ), 20 công ty liên kết (Công ty mẹ sở hữu từ 20% đến 50% vốn điều lệ) và 15 doanh nghiệp đầu tư dài hạn (Công ty mẹ sở hữu dưới 20% vốn điều lệ).

Lĩnh vực hoạt động chính

- Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ, đa phương thức;

- Khai thác cảng biển, cảng sông;

- Kinh doanh kho, bãi, dịch vụ Logistics;

- Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải; cung ứng tàu biển;

- Dịch vụ lai dắt tàu biển, tàu sông, đưa đón thuyền viên và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đường thủy.

Ngành, nghề có liên quan đến ngành

- Sửa chữa phương tiện vận tải biển; sản xuất, mua bán, cho thuê phương tiện và thiết bị vận tải, bốc xếp chuyên ngành;

- Xuất khẩu phương tiện, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu chuyên ngành hàng hải; cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt;

- Xuất khẩu lao động và cung ứng lao động hàng hải cho các tổ chức trong nước.

Tầm nhìn

Việt Nam đang phấn đấu trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải, Vinalines sẽ “Vươn ra biển lớn”, phấn đấu giữ vai trò doanh nghiệp nòng cốt, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh. 

Xem thêm
NA /m2
Bàn giao: 2004 2,080 m2
Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội