Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam

Số 344 đường Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(84) 0511356236
vneco@vneco.com.vn
http://www.vneco.vn


Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (Vneco) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2005. Đăng ký kinh doanh, Đăng ký thuế số 0400101450 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp.

Công ty Xây lắp điện 3 được thành lập căn cứ vào quyết định số 174 NL/TCCB ngày 22/02/1988 do Bộ trưởng Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công nghiệp) ký trên cơ sở hợp nhất hai doanh nghiệp là Công ty Xây lắp đường dây và Trạm 5 và Công ty Xây lắp đường dây và Trạm 3.

Doanh nghiệp mong muốn trở thành tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp, kỹ thuật, cung cấp thiết bị trọn gói, chuyển giao công nghệ, đầu tư các dự án về nguồn điện cũng như hệ thống điện cho ngành điện, công nghiệp, hạ tầng tại Việt Nam.

Vneco luôn cố gắng nâng cao sản phẩm, giảm thiểu lãng phí, bảo đảm tiến độ bàn giao công trình và an toàn trong quá trình thi công. Chú trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ nhân viên. Công ty thường xuyên nghiên cứu và áp dụng có hiệu quả cao những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo quy định của điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xem thêm
NA /m2
3,000 m2
Số 238 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng