Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn

58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, Tp.HCM
(08) 38941072
cns@cns.com.vn
http://www.cns.com.vn


Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên(CNS) là một trong những Tổng công ty lớn mạnh của Tp.HCM, có vốn điều lệ 1.616 tỷ đồng, hoạt động trong các ngành: cơ khí chế tạo máy, hóa chất, điện tử, công nghệ thông tin, thực phẩm, bất động sản và thương mại dịch vụ.

Tiền thân là những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp mũi nhọn thuộc Sở Công Nghiệp Tp.HCM, CNS được thành lập theo chủ trương sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp nhà nước của lãnh đạo thành phố. Sự ra đời của CNS đặt nền tảng phát triển cho ngành công nghiệp Tp.HCM, một thành phố được xem là biểu tượng của sự năng động và là đầu tàu của công nghiệp Việt Nam.

Ngày 27 tháng 3 năm 2006, trên cơ sở kết hợp các đơn vị sản xuất công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp Tp.HCM, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn được thành lập với 8 công ty con, 3 công ty liên kết và 4 nhà máy trực thuộc.

Với sự vận động phát triển không ngừng, CNS đã nắm bắt những lợi thế của việc tổ chức sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp nhằm thực hiện chủ trương của Nhà nước,  năm 2007 Tổng Công ty đã thực hiện chiến lược đa dạng hóa ngành nghề với mục tiêu mang lại hiệu quả cao thông qua các hình thức đầu tư, liên kết hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước để từ đó đưa mức doanh thu bình quân hàng năm hiện nay  trên 7.700 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng bình quân 15,07 %/năm.

Từ những thành quả đạt được trong thời gian qua, ngày nay Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã được công nhận là một trong những đơn vị hoạt động kinh tế đạt hiệu quả cao với tốc độ phát triển nhanh và ổn định của Thành phố.

Xem thêm
42.96tr /m2
2,514 m2
110A Đường Phạm Văn Đồng, Phường 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh