Tập đoàn Incomex Sài Gòn

27 Cao Thắng, phường 2, quận 3, Tp.HCM
(08) 38249722
info@incomexsaigon.com.vn
http://incomexsaigon.com.vn


Tập đoàn Incomex Sài Gòn được thành lập theo quyết định số 351/QĐ/TWĐTN ngày 28/02/1989 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tên gọi Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức sắp xếp lại cá doanh nghiệp thuộc khối kinh tế Đảng, đoàn thể chính trị, ngày 08/05/1993, UBND Tp.HCM đã ra quyết định số 03/QĐ-UB thành lập Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Sài Gòn, là doanh nghiệp Nhà nước (doanh nghiệp Đoàn thể, trực thuộc Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 200255 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 14/05/1993.

Trải qua gần 20 năm thành lập và phát triển, Tập đoàn Incomex Sài Gòn có trên 20 đơn vị trực thuộc hoạt động trên cả nước tạo ra hàng ngàn việc làm cho thanh niên và trở thành một đơn vị làm kinh tế mạnh của tổ chức Đoàn thanh niên.

Thực hiện quyết định số 53/TƯĐTN ngày 03/3/2007 của Ban Bí thư Trung Ương Đoàn sau khi hoàn tất phương án cổ phần hóa, công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn đã chuyển đổi thành công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn (Incomex Saigon Group) và chính thức hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103011015 với các cổ đông chiến lược là: Công ty CP phát triển nhà Hoàng Anh (thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai), công ty quản lý quỹ Bảo Việt (thuộc tập đoàn Bảo Việt), Công ty CP Quốc tế truyền thông IMC (Today TV).

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình để đảm bảo cho quá trình chuyển đổi thành công về kinh doanh, công ty đã tổ chức mô hình tập đoàn kinh tế; công ty mẹ - công ty con (và các đơn vị thành viên trực thuộc) thành một hệ thống công ty liên kết chặt chẽ về pháp lý, tài chính, nhân lực và thương hiệu. Trong đó, Incomex Saigon Group là công ty mẹ đầu tư và định hướng chiến lược cho các công ty con.

Hiện nay, Tập đoàn Incomex Saigon đã hình thành và phát triển với các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc, liên doanh liên kết, hoạt động theo chức năng và đa dạng ở các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, mũi nhọn là lĩnh vực đầu tư với hơn 20 dự án đầu tư, trong đó có 10 dự án đã triển khai và triển vọng là thành công, tạo nhiều hiệu quả cho Tập đoàn.

 

Xem thêm
NA /m2
Phố Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh