Luks Industrial Company Ltd

37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
(08) 38236438


Luks Industrial Company Ltd. là công ty của Hong Kong, thành lập theo giấy phép số 2626/TM-GP cấp ngày 20/02/1998.

Luks Industrial Company Ltd hoạt động trong lĩnh vực đầu tư dự án, hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán.

Xem thêm
NA /m2
Bàn giao: Quý II/1997 54,000 m2
37 Phố Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh