Doanh nghiệp Liên Hoa Bình Phương

134/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, Tp.HCM
(08) 39312336
contact@lienhoabuilding.com
www.lienhoabuilding.com


Doanh nghiệp Liên Hoa Bình Phương chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 09 năm 2009. Công ty có trụ sở đặt tại địa chỉ 134/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, Tp.HCM. 

Các lĩnh vực hoạt động chính

- Kinh doanh bất động sản

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học kỹ thuật, xã hội và nhân văn

- Đào tạo

- Cung cấp giải pháp Công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp

Xem thêm
NA /m2
Bàn giao: Quý II/2010 1,080 m2
134/1 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Hồ Chí Minh