Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng K.T.T

74 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM
(08) 37731889
sales-epartments@kttinvestment.com.vn
www.kttinvestment.com.vn


Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng K.T.T có trụ sở đặt tại địa chỉ 74 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay công ty đã có vị thế trên thị trường. 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng - tư vấn và thiết kế

- Đầu tư - công ty

- Quản trị và tư vấn

Xem thêm
NA /m2
573 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh