Công ty TNHH Philland Ranch

246 Trung Nữ Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.
(0510) 3851113
philandvn@philandranch.com
http://www.philandranch.com


Công ty TNHH Philand Ranch được thành lập trong tháng 6 năm 2009 theo luật pháp của nước Anh và xứ Wales. Công ty có trụ sở đặt tại 246 Trung Nữ Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Philand Ranch tham gia vào phát triển các dự án thương mại và dân cư, các dự án công nghiệp, khách sạn, dịch vụ y tế tại Việt Nam và các nền kinh tế phát triển của Đông Nam Á. Cổ phiếu thông thường của công ty đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Frankfurth và thị trường chứng khoán Mỹ trong tương lai gần.

Xem thêm
NA /m2
417,000 m2
Kỳ Hà, Thôn Thanh Long, Tam Quang, Núi Thành