Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc

65 Lê Lợi, Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
0949729238


Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0306238151, cấp ngày 03/12/2008.  

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Xem thêm
147.93tr /m2
902,600 m2
Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh