Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong -Besco

19 Yersin, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
(08) 39141900
ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
http://besco.com.vn/


Công Dịch vụ công ích TNXP được thành lập theo Quyết định số 5242/QĐ-UB-KT ngày 25/9/1997 của UBND Tp.HCM. Đến ngày 06/4/2010, được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong:

- Đầu tư thi công xây dựng

+ Thi công xây dựng
+ Đầu tư, kinh doanh bất động sản

Hoạt động công ích:

- Phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông
- Hoạt động bảo vệ khách du lịch
- Giữ xe 2 – 4 bánh đúng giá
- Giữ xe vi phạm giao thông đường bộ
- Xây dựng và quản lý các nhà vệ sinh công cộng
- Quản lý chăm sóc công viên
- Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ
- Cung cấp nước ngọt cho nhân dân huyện Cần Giờ
- Quản lý và khai thác bến Phà Bình Khánh
- Xây dựng các công trình tiện ích công cộng và phúc lợi xã hội.

Các đơn vị trực thuộc:

- Xí nghiệp Phục vụ công cộng
- Xí nghiệp Dịch vụ đô thị
- Xí nghiệp Phà Bình Khánh
- Trung tâm Đầu tư và Xây dựng TNXP
- Sàn giao dịch bất động sản TNXP
- Trung tâm Thương mại và Căn hộ CINCO

Xem thêm
2.27t /m2
Bàn giao: Quý II/2009 2,836 m2
Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh
NA /m2
Đường Học Lạc, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh
35.57tr /m2
Bàn giao: 1998 5,500 m2
Đường Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh