Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bình Minh

852A Bình Quới, 28, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
(08) 35561322
binhminh@bmcc.com.vn
http://www.bmcc.com.vn


"Bình Minh phát triển bền vững, đoàn kết, hợp tác, vươn lên tầm cao mới" là khẩu hiệu của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bình Minh, với tiêu chí "Uy tín - Chất lượng - An toàn" được đặt lên hàng đầu để xây dựng và khẳng định thương hiệu trong thời kỳ hội nhập.

Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bình Minh được thành lập theo Quyết định số 2313/QĐ-UB ngày 22 tháng 05 năm 2006 của UBND Tp.HCM chuyển từ Công ty Xây Dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng sang Công ty TNHH một thành viên với vốn điều lệ : 66 tỷ đồng. Đây là một bước tiến quan trọng để Công ty hoà nhập với xu thế phát triển chung của thời đại.

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực:

- Tư vấn đầu tư xây dựng, quy hoạch và thiết kế xây dựng

- Thi công xây dựng công trình

- Đầu tư kinh doanh địa ốc

- Thương mại, dịch vụ, cho thuê văn phòng

- Đầu tư  tài chính

- Đầu tư sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

- Liên doanh với nước ngoài

Xem thêm
2.43t /m2
Bàn giao: Quý II/2007 3,649 m2
3A Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh