Công ty TNHH Liên Doanh Hoa Việt

Đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Tp.HCM
(08) 62800021


Công ty TNHH Liên Doanh Hoa Việt hoạt động từ ngày 06/08/1994 và được chính thức cấp phép thành lập từ ngày 05/03/2009.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty TNHH Liên Doanh Hoa Việt là hoạt động thể thao.

Xem thêm
57.75tr /m2
Đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Tp.HCM