Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Ngân Hà

Nhà số 10, dãy T2, khu tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
0988960020


Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Ngân Hà bắt đầu hoạt động từ ngày 26/11/2015 theo Giấy phép kinh doanh 0107140458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Ngân Hà còn hoạt động trong các lĩnh vực Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Hoàn thiện công trình xây dựng; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan và Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Xem thêm
NA /m2
56,900 m2
Đường Quốc Lộ 51, xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai