Công ty TNHH Đầu tư Pacific

số 2A phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
(031) 3821769
info@grandpacific.vn
http://grandpacific.vn


Công ty TNHH Đầu tư Pacific là một công ty liên doanh giữa hai công ty: Công ty TNHH kỹ thuật GNS của Hàn Quốc và Công ty Lobana của Australia. Công ty có trụ sở đặt tại số 2A phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng , TP. Hải Phòng. 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực: Đầu tư kinh doanh bất động sản. Trải qua, quá trình hình thành và phát triển, đến nay công ty đã có vị thế trên thị trường. 

 

Xem thêm
NA /m2
Số 2A Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng