Công ty TNHH chứng khoán VPBank

362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
(04) 39743655
vpbs@vpbs.com.vn
www.vpbs.com.vn


Công ty TNHH chứng khoán VPBank tên đầy đủ là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-UBCKNN ngày 20/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng.

Sự ra đời của Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng nằm trong tầm nhìn chiến lược đa dạng hoá hoạt động của Ngân hàng mẹ (VPBank) với mục tiêu đưa VPBS trở thành một định chế tài chính lớn với đầy đủ các chức năng hoạt động của Ngân hàng đầu tư. Với vai trò là tổ chức trung gian tài chính, hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp là trọng tâm xuyên suốt trong định hướng phát triển của Công ty, cụ thể, VPBS thực hiện các dịch vụ tài chính như thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành, trong đó VPBS làm trung gian giữa các tổ chức và doanh nghiệp để tư vấn phát hành trái phiếu, cổ phiếu và giấy tờ có giá đáp ứng nhu cầu vốn của các bên.

Bên cạnh đó, VPBS giúp đối tác chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cơ cấu lại nguồn vốn trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Ngoài ra, công ty cũng chú trọng vào hoạt động dịch vụ chứng khoán bằng việc tuyển dụng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, xây dựng cơ chế hợp tác tự chủ, linh hoạt và hỗ trợ các sản phẩm, dịch vụ tài chính hàng đầu để thực hiện môi giới giao dịch cho khách hàng là các nhà đầu tư, các tổ chức và doanh nghiệp lớn.

Để đạt được những mục tiêu trên, tháng 8/2007, VPBS thực hiện nâng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Đến nay, công ty có số vốn điều lệ 500 tỷ đồng và trở thành một trong những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường. VPBS cũng nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt của Ngân hàng VPBank và của đối tác chiến lược Ngân hàng OCBC (Singapore) sẽ là những nhân tố hỗ trợ tích cực cho VPBS nâng cao tiềm lực tài chính và chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Tầm nhìn: trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, đạt đẳng cấp quốc tế được khách hàng, nhân viên, cổ đông tin cậy và mong muốn gắn bó dài lâu.

- Sứ mệnh: tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng, nhân viên và cổ đông thông qua sự nỗ lực hết mình nhằm mang lại các sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh và sáng tạo, đạt chuẩn mực cao nhất về tính hoàn thiện và sự chuyên nghiệp.

Giá trị doanh nghiệp: Chú trọng khách hàng: khách hàng là nhân tố trụ cột của công ty dịch vụ và tư vấn, do vậy VPBS luôn coi khách hàng là tâm điểm và quyết định mọi hoạt động của Công ty; con người là tài sản quý giá của công ty, nếu không có nguồn nhân lực chất lượng hàng đầu thì sẽ không có công ty dẫn đầu; cạnh tranh lành mạnh đề cao đạo đức nghề nghiệp, xây dựng một môi trường kinh doanh phát triển bền vững; tính trung thực và chính trực luôn hành xử một cách trung thực, thẳng thắn.    

Xem thêm
NA /m2
81 - 85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh