Công ty TNHH BĐS Nam Thị

Số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
(08) 38994014
info@bdsnamthi.com
http://bdsnamthi.com


Công ty TNHH BĐS Nam Thị thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0307548928 cấp ngày 16/03/2009. Công ty hoạt động trong các linh vực: Kinh doanh BĐS; Xây dựng nhà các loại; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng...


 

Xem thêm
NA /m2
Bàn giao: Quý II/2012 612 m2
Số 6-8 đường D2, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM