Công ty THHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà nội

273 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
(04) 39760066
info@tosercohanoi.com
www.tosercohanoi.com


Là một doanh nghiệp nhà nước, Công ty THHH Một Thành Viên Du lịch Dịch vụ Hà nội (Hanoi Toserco) được thành lập từ năm 1988 bởi UBND TP. Hà Nội.

Công ty THHH Một Thành Viên Du lịch Dịch vụ Hà Nội hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0100107155 cấp ngày 21/05/1998.

Xem thêm
NA /m2
273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội