Công Ty Donaland

Đồng Văn Cống, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0938959397,
contact@donaland.com
https://donaland.com/


Công Ty Donaland được thành lập năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực marketing bất động sản, môi giới và đào tạo môi giới bất động sản. Năm 2014, công ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh với các công ty thành viên.

Từ khi được thành lập, đến nay, Công ty Donaland đã ra mắt nhiều sản phẩm được khách hàng ủng hộ và dần trở thành một công ty có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản.

Trước mắc, Donaland đặt mục tiêu là lên sàn chứng khoán, nâng nhân sự nâng lên 5.000 người, tổng giá trị tài sản lên 100 triệu USD, và sẽ mở rộng chi nhánh tại một số khu vực khác trên toàn quốc.

Về lâu dài, Donaland phấn đấu sẽ trở thành một công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam, mở rộng quy mô kinh doanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Xem thêm
NA /m2
Xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai