Công ty CP Xây lắp Thủy sản Việt Nam - Phan Thiết

Khu D2 dự án chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết, phường Đức Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận


Công ty CP Xây lắp Thủy sản Việt Nam - Phan Thiết được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3401145230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 21/03/2017.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong các lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Đại lý, môi giới, đấu giá; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Xem thêm
35.68tr /m2
92,900 m2
Đường Trần Hưng Đạo, phường Lạc Đạo, huyện Phan Thiết, Bình Thuận