Công ty CP Xây dựng và Thương mại Duy Anh

Số 2, ngõ 8, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, Bắc Giang


Công ty CP Xây dựng và Thương mại Duy Anh được thành lập và hoạt động từ ngày 01/04/2006 theo Giấy phép kinh doanh số 2400351091 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang cấp ngày 10/02/2006.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Xem thêm
NA /m2
Bàn giao: Quý II/2018 117,900 m2
Quốc lộ 31, trị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang