Công ty CP Xây dựng mới

203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam


Công ty CP Xây dựng mới thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 0302648245 cấp ngày 08/07/2002.

Công ty CP Xây dựng mới thành lập có trụ sở tại địa chỉ lầu 5 cao ốc 203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.
 


 

Xem thêm