Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

35D Đường 30/4, 9, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
(06) 43834784
info@pvc-ic.com.vn
www.pvc-ic.com.vn


Công ty CP Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí (PVC-IC) là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Công ty CP Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí (PVC-IC) hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực:

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí;
- Đầu tư, xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí;
- Xây dựng các công trình hạ tầng, cầu cảng, cấp thoát nước;
- Đầu tư kinh doanh địa ốc, hạ tầng phụ trợ... 

PVC-IC đã và đang đề ra chiến lược phát triển trung và dài hạn, trong đó nâng cao hơn nữa năng lực thi công, chất lượng công trình, giảm chi phí; Từng bước chuyển dịch cơ cấu sang sản xuất công nghiệp, kinh doanh khác và giảm dần giá trị xây lắp; Khai thác và mở rộng thị trường ngoài ngành, nghiên cứu sâu hơn thị trường xây dựng trong cả nước; Làm tốt các chính sách đối với người lao động và trách nhiệm đối với xã hội; Chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo và cán bộ nhân viên;...

Xem thêm
1.68t /m2
Bàn giao: Năm 2013 2,293 m2
Số 242 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
33.53tr /m2
5,104 m2
Đường 30/4, Phường 9, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
NA /m2
Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh