Công ty CP Vật tư Thiết bị Giao thông

Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
(04) 38544359
info@transmeco.com.vn
www.transmeco.com.vn


Công ty CP Vật tư thiết bị Giao thông (Transmeco) tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập từ năm 1967, và từ tháng 7 năm 2004 chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trụ sở của công ty được đặt tại đường Khuất Duy Tiến - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội.

Trong suốt 40 năm xây dựng và phát triển, hoạt động kinh doanh của công ty tập trung vào ba lĩnh vực chủ yếu là: kinh doanh thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh dịch vụ. Các sản phẩm chủ yếu của công ty là: nhựa đường đóng thùng, thiết bị xây dựng công trình, đá xây dựng, bê tông thương phẩm, nhũ tương nhựa đường. Khách hàng chính của Công ty là các đơn vị xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ và các đơn vị xây dựng hạ tầng, xây dựng các khu đô thị. Cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước và sự tăng trưởng chung của nền kinh tế ở Việt Nam, tốc độ tăng trưởng bình quân của Công ty trong những năm gần đây đạt 20% - 30%/năm.

Hầu hết các lĩnh vực sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh đều dần trở thành đơn vị dẫn đầu với thị phần chiếm ưu thế trên thị trường Việt Nam. Trong 40 năm qua, từ sự tín nhiệm của thị trường, công ty đã và đang tham gia cung cấp vật tư, thiết bị để xây dựng nhiều công trình lớn của ngành giao thông vận tải của quốc gia, như: xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu Thăng Long, Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy v.v... và nhiều công trình xây dựng các khu đô thị mới ở Hà Nội. Trong quá trình phát triển, một số lĩnh vực kinh doanh mới được hình thành để bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh chính của Transmeco như: sản xuất cơ khí, dịch vụ sửa chữa thiết bị, đào tạo nghề, v.v...

Những hoạt động kinh doanh này đã tạo nên một Transmeco phát triển đa dạng, bền vững và năng động. Để tiếp tục phát triển, phương châm kinh doanh của công ty là: Đối với khách hàng: coi trọng chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Đối với chính mình: coi trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có nề nếp, tác phong kinh doanh ở trình độ công nghiệp cao. Đối với quốc tế: mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết chặt chẽ với các công ty, bạn hàng nước ngoài có thiện chí hợp tác, có trình độ công nghệ tiên tiến, vì lợi ích công bằng của mỗi bên.

Transmeco luôn kiên trì với chiến lược phát triển của mình là trở thành nhà hậu cần, một người bạn đồng hành tin cậy, vững chắc đối với các nhà thầu, các khách hàng, trong bước đường xây dựng đất nước, xây dựng một thế giới hòa bình, thân ái và tiến bộ.

Xem thêm
NA /m2
52,136 m2
Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội