Công ty CP Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng CDCC

52-54 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
(04) 39764747
info@cdcc.com.vn
http://www.cdcc.com.vn


Công ty CP Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng CDCC được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 1152/QĐ-UB ngày 09/03/2005 của UBND TP. Hà Nội. Tiền thân là Viện thiết kế công trình, sau chuyển thành Công ty Tư vấn và Thiết kế xây dựng Hà Nội.

Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh:

- Thiết kế các công trình thủy lợi, cấp thoát nước, thủy điện nhỏ.

- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV.

- Thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy công trình xây dựng.

- Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư(trừ các dự án quan trọng quốc gia).

- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình(trừ các dự án quan trọng quốc gia).

- Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng.

- Đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

- Lập thẩm tra dự toán xây dựng công trình.

- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Kiểm soát chi phí xây dựng công trình(trừ các dự án quan trọng quốc gia).

- Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng.

- Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

- Thiết kế các công trình xây dựng cầu đường bộ, thiết kế giao thông đường bộ, thiết kế san nền, cấp thoát nước khu đô thị.

- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp.

- Tư vấn thẩm tra và chứng nhận sự phù hợp, về chất lượng công trình xây dựng.

- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp.

- Tư vấn đầu tư xây dựng(không bao gồm dịch vụ tư vấn thiết kế công trình và tư vấn pháp luật).

- Thiết kế các hệ thống cấp nhiệt, khí nén, thông gió và điều hòa không khí đối với công trình xây dựng.

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực xây dựng(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).

- Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, đồ dùng cá nhân và gia đình.

- Đầu tư và kinh doanh bất động sản(không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất).

- Thi công nội, ngoại thất và thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

- Thí nghiệm, đánh giá chất lượng công trình.

- Thẩm tra dự án, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình.

- Tư vấn lập hồ sơ thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

- Giám sát thi công xây dựng công trình.

- Thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện, nước và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, khu công nghiệp.

- Đo đạc bản đồ địa hình, địa chính để phục vụ quy hoạch phát triển đô thị, phát triển vùng, quản lý đất đai, địa giới hành chính.

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình, môi trường sinh thái và đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng.

- Khảo sát, điều tra phục vụ công tác lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch khu đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn(không bao gồm các dịch vụ thiết kế công trình).

- Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm các dịch vụ thiết kế công trình).

- Xuất nhập khẩu những mặt hàng Công ty kinh doanh(đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).

Xem thêm