Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn

Số 125 đường Trần Đăng Ninh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
(025) 3898099
sales@langsontrading.com.vn


Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/01/2006, vừa thực hiện kinh doanh theo cơ chế thị trường vừa cung ứng các mặt hàng chính sách xã hội.

Có thể nói khi chuyển đổi sang cổ phần hoạt động trong môi trường thông thoáng với cơ chế chính sách của nhà nước ngày càng cởi mở. Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn có nhiều điều kiện để huy động vốn và sử dụng có hiểu quả các nguồn lực phát triển, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Với 57,26% vốn của nhà nước, Công ty hoạt động trên các lĩnh vực: Dịch vụ cung cấp giống cây trồng, cung cấp giống vật nuôi, luyện quặng sắt thành gang, thép. Mua bán xe có động cơ, phụ tùng và các phụ trợ khác của xe có động cơ.Đại lý môi giới đấu giá, mua bán nông lâm sản nguyên liệu, lương thực thực phẩm, đồ dùng cá nhân và gia đình, nguyên vật liệu phi nông nghiệp, phế liệu và đồ dùng phế thải, kinh doanh khách sạn và các dịch vụ trọ nghỉ ngắn ngày, tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước.

Để không ngừng vươn lên và nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm và trong thời gian tới. Chủ yếu kinh doanh nội địa, kinh doanh xuất nhập khẩu sản xuất và dịch vụ. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc yếu kém, kiểm soát thực hiện nghiêm quy chế của công ty. Đẩy mạnh liên doanh liên kết với các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước để nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.
 

Xem thêm
22.71tr /m2
Đường Quốc lộ 1A, Xã Hoàng Đồng, Lạng Sơn, Lạng Sơn