Công ty CP Phát triển Đô thị Dệt may Nam Định

Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định, Nam Định
03503831868


Công ty CP Phát triển Đô thị Dệt may Nam Định được thành lập và hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 0600823862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định cấp ngày 09/09/2011.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ngoài ra, công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực như Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, Dịch vụ ăn uống khác, Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác...

Xem thêm
NA /m2
248,000 m2
Số 43 Tô Hiệu, phường Năng Tĩnh, TP. Nam Định, Nam Định