Công Ty CP Kim Trường Thi

58 Võ Thị Sáu, Trường Thi, Vinh, Nghệ An, Việt Nam


Công Ty CP Kim Trường Thi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chuyên dụng. Doanh nghiệp hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 2901249035 cấp ngày 25/05/2010.

Công ty có trụ sở tại địa chỉ tại Số 58, đường Võ Thị Sáu, Phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An.

Xem thêm
11.01tr /m2
3,622 m2
58 Đường Võ Thị Sáu, Phường Trường Thi, Vinh, Nghệ An