Công ty CP Giao Thông Vận Tải Quảng Nam

Quốc lộ 1A, khối phố 2, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam


Công ty CP Giao Thông Vận Tải Quảng Nam thành lập theo giấy đăng ký kinh doan số 4000293515 cấp ngày 30/01/1999.

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Vận tải hành khách đường bộ và có trụ sở tại địa chỉ Quốc lộ 1A, khối phố 2, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Xem thêm
1.96t /m2
527,850 m2
Xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam