Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Hồng

Thông Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
0977673333
saohongquevo@gmail.com


Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sao Hồng được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300513045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cấp ngày 23/11/2009.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Bên cạnh đó, Sao Hồng còn hoạt động trong các lĩnh vực khác như Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác...

Xem thêm
NA /m2
Bàn giao: Quý IV/2020 19,913 m2
Đường Quốc lộ 18, Xã Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh