Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Đông Phương

N3.39, Lô số 01 Khu An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
0935468888


Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Đông Phương được thành lập và hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 4300779722 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 18/05/2016.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực Xây dựng nhà các loại. Bên cạnh đó, Đông Phương còn hoạt động trong các lĩnh vực khác như Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng...

Xem thêm
494.75tr /m2
64,972 m2
Xã Nghĩa Hà, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi