Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Thành

152 đường Phượng Hoàng, phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
(038)3556779


Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Thành hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 2900619653, cấp ngày 02/03/2005.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Thành chính thức thành lập từ ngày 11/12/2002 và có trụ sở tại địa chỉ 152 đường Phượng Hoàng, phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xem thêm