Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 (Handico 22)

Số 13, Ngõ Yên Thế, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội
(04) 37471922
phuongha22@gmail.com
www.handico22.com.vn


Handico 22 tiền thân là Công ty Sửa chữa nhà cửa Thương nghiệp, trực thuộc Sở Thương nghiệp Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 569/QĐ - UB ngày 30/09/1970 của UBND TP. Hà Nội.

Ngày 05/12/2002 Công ty Đầu tư và Xây lắp Thương mại Hà Nội đã được chuyển giao nguyên trạng vào Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội theo Quyết định số 8387/QĐ-UB của UBND TP. Hà Nội.

Ngày 31/12/2002 theo Quyết định số 9079/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty Đầu tư và Xây lắp Thương mại Hà Nội đã đổi tên thành Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 22. 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cổ phần hoá các công ty nhà nước, Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 22 đã chính thức chuyển thành Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội theo Quyết định số 4568/QĐ-UB ngày 06/07/2005 của UBND TP. Hà Nội.

Handico 22 là công ty cổ phần hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình phát triển:

Nhiệm vụ ban đầu khi mới thành lập chủ yếu là sửa chữa, duy tu mạng lưới, kho tàng, nhà xưởng, cửa hàng … theo kế hoạch của Sở Thương nghiệp Hà Nội giao. Cuối năm 1987, Sở Thương nghiệp và UBND Thành phố Hà Nội đã kiện toàn lại đội ngũ cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo mới của doanh nghiệp đã hoạch định kế hoạch, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, trong quá trình phát triển đã tạo bước chuyển đổi về chất để hoàn thiện cơ cấu sản xuất, kinh doanh đa dạng, có hiệu quả;

Năm 2002, theo chủ trương của TP. Hà Nội, Công ty trở thành thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, với bề dày truyền thống của một đơn vị đã có trên 30 năm kinh nghiệm kinh doanh xây lắp cộng với thương hiệu mới Handico22, Công ty đã đạt được sự tăng trưởng vượt bậc trên cơ sở đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ thi công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật;

Trong những năm qua, Handico 22 không ngừng phát triển vững mạnh và vững vàng về mọi mặt, thường xuyên xây dựng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành quản lý, đổi mới, đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công, áp dụng các tiến bộ khoa học vào quá trình sản xuất kinh doanh, mở rộng địa bàn hoạt động với các tỉnh bạn.

Handico 22 đã thực hiện tư vấn thiết kế, quản lý dự án và thi công hàng trăm công trình với nhiều quy mô thuộc nhiều ngành nghề, ở nhiều địa điểm có yêu cầu phức tạp nhưng vẫn đảm bảo tốt các yêu cầu về kiến trúc, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ.
Đến nay Handico22 thực sự là một doanh nghiệp có uy tín trên thị trường và có đầy đủ năng lực để thi công mọi công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Xem thêm
138.45tr /m2
Bàn giao: Quý II/2017 2,365 m2
129D đường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
32.41tr /m2
282 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội