Công ty CP Đầu tư Thiên Phú Gia

66 C Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam


Công ty CP Đầu tư Thiên Phú Gia được thành lập theo Giấy phép số 0309031010, cấp ngày 02/06/2009. Lĩnh vực hoạt động chính của Thiên Phú Gia là xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt, công trình đường bộ, công trình công ích...

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Thiên Phú Gia mở rộng hoạt động Kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, tư vấn, quản lý, quảng cáo...

Xem thêm
NA /m2
đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh