Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương

Số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM
(08) 54161413


Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương (Indochina Real Estate Development Investment Corporation) có tên giao dịch là IC REAL CORP đã hoạt động hơn 8 năm trong ngành Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

Xem thêm
55.83tr /m2
41,766 m2
Số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM