Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung

99 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(05) 113631885
info@dmt.vn
http://www.dmt.vn


Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung được thành lập ngày 04/07/2007 theo giấy phép kinh doanh số 0400578412, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 14/4/2011 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp.

Các hoạt động chính

- Đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao)

Các dự án Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung đã thực hiện:

- Khu đô thị Phước Lý, Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

- Khu đô thị Yên Thế Bắc Sơn, Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Xem thêm
26.48tr /m2
479,182 m2
Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ và phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
44.21tr /m2
Đường Bắc Sơn, Phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
39.08tr /m2
5,800 m2
Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng