Bán Nhà Riêng, Nhà Phố tại Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng